วิทยากร

อาจารย์ทรัพยสิทธิ สร้อยสิงห์ (อุ้ย)

วิทยากรผู้ผ่านการ Implement ระบบ Windows Server, Active Directory, Hyper-V, Clustering, Exchange Server และสอนให้กับองค์กรต่างๆมากมายทั้งใหญ่และเล็กรวมถึงบุคคลทั่วไปเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี

ปัจจุบันยังคงเป็นวิทยากรอบรม Windows Server, รับ Implement และเป็นที่ปรึกษาในการทำ Solution ต่างๆ มีความรักและชอบการสอน Windows Server เป็นอย่างมาก สอนด้วยความเป็นกันเอง สอนสนุก เน้นแต่สาระสำคัญ ทำให้ได้รับการเรียกร้องจากผู้อบรมให้มาสอนมากที่สุด

Microsoft Certificate

ms_learning_transcript-webp01
ms_learning_transcript-webp02
ms_learning_transcript-webp03

ช่วยแชร์ให้เพื่อน ด้วยนะครับ