คอร์ส Planning and Implementing Migration Windows Server 2008 to 2019

ระยะเวลา : 1 วัน ราคา : 6,500 บาท ราคาพิเศษคอร์สยอดนิยม

วัตถุประสงค์
คอร์สอบรม Planning and Implementing Migration Windows Server 2008 to 2019 เหมาะกับบุคคลทั่วไปหรือพนักงานบริษัทที่ต้องการทำ Migration ให้กับระบบ Server แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง หลักสูตรนี้ท่านจะได้ Config ซึ่งเรียนแค่ 1 วันสามารถเอาไปใช้งานได้เลยครับ

อาจารย์ผู้สอน : Supsit Soysing (AUY)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนและต้องการ Config Migration windows server 2008 to Windows 2019

สื่อต่างๆที่ใช้ในการอบรม
LAB

พื้นฐานผู้เข้าอบรม
ผ่านการอบรม Windows Server 2012 หรือ Windows Server 2019

สนใจคอร์สอบรมโทร 083-546-6986 ได้เลยครับ

Course Outline

Module 1: Migrating Active Directory Directory Service
This module explains how to upgrade and migrate Active Directory directory service from Windows 2008 Server or Windows Server 2012 to Windows Server 2019
Lessons
• Lesson 1: Overview of Upgrading Windows Server 2019 Active Directory
• Lesson 2: Upgrading Domain Controllers to Windows Server 2019
Lab : Migrating Active Directory
• Exercise 1: Preparing the Existing Forest
• Exercise 2: Deploying a Windows Server 2019 DC
• Exercise 3: Removing Legacy Domain Controllers
• Exercise 4: Enabling New Active Directory Features
After completing this module, students will be able to:
• Describe the considerations and changes resulting from the Active Directory upgrade.
• Upgrade a legacy forest.

Module 2: Maintain Active Directory AND Operations Master Roles
This module explains how Transfer Operations Master Roles After Migration
Lessons
• Lesson 1: Overview of Upgrading Windows Server 2019 Active Directory
• Lesson 2: Overview Operations Masters.
Lab : Transfer Operations Master Roles
• Exercise 1: Identify Operations Masters.
• Exercise 2: Transfer Operations Master Roles

ช่วยแชร์ให้เพื่อน ด้วยนะครับ