คอร์ส Installing and Configuring Hyper-V Server Windows Server 2019

ระยะเวลา : 2 วัน ราคา : 6,500 บาท ราคาพิเศษคอร์สยอดนิยม

วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคคลทั่วไปนำความรู้ในการ Installing and Configuring Hyper-V Server Windows Server 2019 นำไปใช้ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

อาจารย์ผู้สอน : Supsit Soysing (AUY)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไปที่สนใจจะนำเอา Hyper-V Windows Server 2019 ไปใช้งานในองค์กร

สื่อต่างๆที่ใช้ในการอบรม
Powerpoint LAB

พื้นฐานผู้เข้าอบรม
ผ่านการอบรม Windows Server 2012 หรือ Windows Server 2019 Basic

สนใจคอร์สอบรมโทร 083-546-6986 ได้เลยครับ

Course Outline

Module 1: Evaluating the Environment for Virtualization
Overview of Microsoft Virtualization
• Overview of System Center 2019 Components
• Evaluating Current Environment for Virtualization
• Extending Virtualization to the Cloud
Lab : Evaluating the Environment for Virtualization
• Selecting the Appropriate Virtualization Method
• Accessing the Environment by Using MAP

Module 2: Installing and Configuring the Hyper-V Server Role
• Hyper-V 2019 New feature (Such Shared virtual hard disk
Automatic virtual machine Activation, Enhanced session mode
• Storage quality of service , Virtual machine generation Resize virtual hard disk, Fast Live migration Live Export , Replica ,Linux support)
• Managing Hyper-V
• Configuring Hyper-V Settings
• Hyper-V Host Storage and Networking
Lab : Installing and Configuring the Hyper-V Server Role
• Installing the Hyper-V Server Role
• Configuring Hyper-V Settings
• Accessing and Managing Hyper-V Remotely

Module 3: Creating and Managing Virtual Hard Disks, Virtual Machines, and Checkpoints
• Creating and Configuring Virtual Hard Disks
• Creating and Configuring Virtual Machines
• Installing and Importing Virtual Machines
• Managing Virtual Machine Checkpoints
• Monitoring Hyper-V
• Designing and Managing Virtual Machines
Lab : Creating and Managing Virtual Hard Disks and Virtual Machines
• Creating and Managing Virtual Hard Disks
• Creating and Managing Virtual Machines
Lab : Creating and Managing Checkpoints, and Monitoring Hyper-V
• Importing Virtual Machines and Working with Checkpoints
• Monitoring Hyper-V

Module 4: Creating and Configuring Virtual Machine Networks
• Creating and Using Hyper-V Virtual Switches
• Advanced Hyper-V Networking Features
• Configuring and Using Hyper-V Network Virtualization
Lab : Creating and Configuring Virtual Machine Networks
• Creating and Using Hyper-V Virtual Switches
• Configuring and Using Advanced Virtual Switch Features
• Configuring Hyper-V Network Virtualization

Module 5: Virtual Machine Movement and Hyper-V Replica
• Providing High Availability and Redundancy for Virtualization
• Implementing Virtual Machine Movement
• Implementing and Managing Hyper-V Replica
Lab : Virtual Machine Movement and Hyper-V Replica
• Moving Hyper-V Storage and Virtual Machines
• Configuring and Managing Hyper-V Replica

Module 6: Implementing Failover Clustering with Hyper-V
• Overview of Failover Clustering
• Configuring and Using Shared Storage
• Implementing and Managing Failover Clustering with Hyper-V
Lab : Implementing Failover Clustering with Hyper-V
• Creating Hyper-V Failover Cluster
• Managing Hyper-V Failover Cluster

ช่วยแชร์ให้เพื่อน ด้วยนะครับ