คอร์ส แก้ปัญหา Exchange พังเสียหายชั้นสูง

ระยะเวลา : 2 วัน ราคา : 20,000 บาท ราคาพิเศษ

วัตถุประสงค์
คอร์สอบรม การแก้ปัญหา Exchange พังเสียหาย ชั้นสูงนี้ เหมาะกับบุคคลทั่วไปหรือพนักงานที่ต้องการทำ แก้ปัญหา Exchange ที่เกิดขึ้น แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง หลักสูตรนี้ท่านจะได้ Config ซึ่งเรียนแค่ 2 วันสามารถเอาไปใช้งานได้เลยครับ

อาจารย์ผู้สอน : Supsit Soysing (AUY)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาและต้องการแก้ปัญหา Exchange พังเสียหายชั้นสูง

สื่อต่างๆที่ใช้ในการอบรม
LAB

พื้นฐานผู้เข้าอบรม
ผ่านการอบรม Windows Server 2008R2 หรือ Windows Server 2012

สนใจคอร์สอบรมโทร 083-546-6986 ได้เลยครับ

Course Outline

Module 1: วิธีการดูแลจัดการ Exchange และการจัดการและต่ออายุ Cert ของ Exchange
• Lesson 1: วิธีการดูแลจัดการ Exchange
• Lesson 2: การจัดการและต่ออายุ Cert ของ Exchange
Lab : วิธีการดูแลจัดการ Exchange และการจัดการและต่ออายุ Cert ของ Exchange
• Exercise 1: วิธีการดูแลจัดการ Exchange
• Exercise 2: การจัดการและต่ออายุ Cert ของ Exchange

Module 2: วิธีการแก้ปัญหา Exchange ชั้นสูง
• Lesson 1: วิธีการต่างๆ ในการแก้ปัญหา Exchange ชั้นสูง
Lab : วิธีการแก้ปัญหา Exchange ชั้นสูง
• Exercise 1: วิธีการแก้ปัญหา Exchange ชั้นสูง

ช่วยแชร์ให้เพื่อน ด้วยนะครับ