คอร์ส Planning and Implementing Migration Windows Server 2003 to 2012R2

ระยะเวลา : 1 วัน ราคา : 6,500 บาท ราคาพิเศษคอร์สยอดนิยม

วัตถุประสงค์
คอร์สอบรม Planning and Implementing Migration Windows Server 2003 to 2012R2 เหมาะกับบุคคลทั่วไปหรือพนักงานบริษัทที่ต้องการทำ Migration ให้กับระบบ Server แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง หลักสูตรนี้ท่านจะได้ Config ซึ่งเรียนแค่ 1 วันสามารถเอาไปใช้งานได้เลยครับ

อาจารย์ผู้สอน : Supsit Soysing (AUY)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนและต้องการ Config Migration windows server 2003 to Windows 2012 R2

สื่อต่างๆที่ใช้ในการอบรม
LAB

พื้นฐานผู้เข้าอบรม
ผ่านการอบรม Windows Server 2008R2 หรือ Windows Server 2012

สนใจคอร์สอบรมโทร 083-546-6986 ได้เลยครับ

Course Outline

Module 1: Migrating Active Directory Directory Service
This module explains how to upgrade and migrate Active Directory directory service from Windows 2000 Server or Windows Server 2003 to Windows Server 2012 R2.
Lessons
• Lesson 1: Overview of Upgrading Windows Server 2012 R2 Active Directory
• Lesson 2: Upgrading Domain Controllers to Windows Server 2012 R2
Lab : Migrating Active Directory
• Exercise 1: Preparing the Existing Forest
• Exercise 2: Deploying a Windows Server 2012 R2 DC
• Exercise 3: Removing Legacy Domain Controllers
• Exercise 4: Enabling New Active Directory Features
After completing this module, students will be able to:
• Describe the considerations and changes resulting from the Active Directory upgrade.
• Upgrade a legacy forest.

Module 2: Maintain Active Directory AND Operations Master Roles
This module explains how Transfer Operations Master Roles After Migration
Lessons
• Lesson 1: Overview of Upgrading Windows Server 2012 R2 Active Directory
• Lesson 2: Overview Operations Masters.
Lab : Transfer Operations Master Roles
• Exercise 1: Identify Operations Masters.
• Exercise 2: Transfer Operations Master Roles